بایگانیدسته بندی: پس از ازدواجفرزند آوری در عصر جدید
م.طاهری 5 سال پیش

با توجه مسائل اقتصادی و اینکه افزایش قیمت های روزمره زوجین رو با اشکال مواجه کرده، به نظر شما بچه آوردن توی این شرایط منطقی به نظر می رسه؟ اگر بچه بیاریم و نتونیم بهش امکانات مناسب بدیم خب چه فایده ای داره؟