بایگانیخشونت پدر و مادر و تاثیر آن بر کودک
مجتبی 3 سال پیش

درود بر شما.
خواهش می‌کنم درباره تاثیر رفتار پدر و مادرهای خشن، که دائما در حال جر و بحث و یا حتی کتک کاری هستند‌، بر روی فرزندان و شخصیت آینده اونها بفرمائید. ضمنا فرزندان آسیب دیده باید چکار کنند تا شخصیت آنها ترمیم شود؟
متشکرم