اثر مرکب – انتخاب

بدون دیدگاه Share:
darren hardy choice

به نظر من زندگی یعنی مجموعه انتخاب ها و آنچه که نتایج آن ها خواهد بود. با این مقدمه خارق العاده برویم سراغ فصل دوم کتاب اثر مرکب نوشته دارن هاردی با سر فصل انتخاب !

  • همه ما یکسان به دنیا آمده ایم، برهنه، هراسان و بی سواد. بعد از این ورود بزرگ زندگی مجموعه ای از انتخاب های ما خواهد بود.
  • هر انتخاب رفتاری را آغاز می کند که در بلند مدت تبدیل به رفتار ما می شود. انتخاب انجام می دهید و این انتخاب شما را می سازد.
  • بزرگترین چالش شما این است که در زمان اتخاذ تصمیمتان به آن ها توجه نمی کنید. چرا که به طور کل انتخاب های ما توسط فرهنگ و تربیت خانوادگی مان شکل می گیرد.
  • تا زمانی که تصمیمات ناخودآگاه بگیرید، نمی توانید به صورت خودآگاه این رفتار را تغییر دهید و عادت های مثبت را جایگزین کنید.
  • شما به تنهایی مسئول کاری که می کنید، کاری که نمی کنید و حتی واکنش در برابر رخدادی که برای شما اتفاق افتاده است، هستید.
  • شانس به سادگی از انتخاب های صحیح به وجود می آید. تفاوت بین تبدیل شدن به  فرد پولدار، شاد و سالم با شخصی ورشکسته و بیمار تنها در تصمیماتی است که در طول زندگی شان می گیرند. (البته ناگفته نماند در محیطی مثل خاورمیانه اغلب زور شرایط محیطی بیشتر از تصمیمات منطقی فرد است!).
  • آمادگی (پیشرفت شخصی) + نگرش ها (اعتقادات و طرز تفکر) + فرصت + عمل = شانس.
  • اولین قدم به سمت تغییر آگاهی است. باید از تصمیم های خود آگاه باشید.
  • ثبت وقایع و گزارش نویسی، مدلی برای ایجاد دگرگونی در مورد هر چیز آزار دهنده ای است. هرگز نمی توانید قبل از اندازه گیری چیزی، آن را مدیریت کرده و ارتقا دهید.
  • بازنده بودن یا برنده بودن یک عادت است. بیایید عادت های موفقیت و برنده شدن را آرام آرام به زندگی تان تزریق کنید.

برگرفته از کتاب اثر مرکب نوشته دارن هاردی، ترجمه اکبر عباسی و شاهین بیات – انتشارات نسل نو اندیش

مطالب مرتبط