ویژگی های فرزند سالم

بدون دیدگاه Share:
فرزند سالم

ویژگی های فرزند سالم

فرزند سالم رفتارهای متناسب با سیر رشدی خود را در سن مناسب انجام می دهد. کنجکاو، پرسشگر و مودب هست. فعال و اهل بازی کردن است. خیلی راحت ارتباط برقرار کرده و دوست می شود. ناراحت می شود، دعوا می کند، اما هرگز قهر نمی کند. برای انجام کارها سوال کرده و اجازه می گیرد. در فعالیت ها خودجوش بوده و تمایل به همکاری و کمک دارد. نسبت به حیوانات مهربان و یاریگر و حمایت کننده است.

البته لازم به ذکر است که هر فرزند سالمی محصول والدین دانا، مهربان و توانا بوده و در محیطی امن و پر از محبت رشد یافته است. و هیچ بچه‌ی ناسالمی مقصر نبوده و قسمت اصلی درمان، متوجه خانواده‌ی وی است.

تربیت فرزند سالم از چه سنی آغاز می شود؟

جمله‌ی کلیشه‌ای و مستعمل اما درستی وجود دارد که: از سال های قبل از فرزندآوری! چرا که حجم بیشتر تربیت فرزندان به واسطه‌ی مشاهده و تقلید رفتارها و عادات پدر و مادر است. اگر فرزند مفید و سالم و شادی می خواهیم، بهتر است باورها و رفتارهای خود را با کمک متخصصین علمی، عقلگرا و واقع‌بین، ارزیابی و اصلاح نماییم.

نقش همبازی در تربیت فرزند سالم

در سنین مختلف میزان اثرگذاری همبازی متفاوت است. اما اگر در پنج و یا نهایتاً هفت سال اول، فضای خانه پر از نوازش های مثبت غیرشرطی باشد و عزت نفس کودک بالا باشد و ارتباطی مبتنی بر اعتماد و صداقت بین والدین و کودک ساخته شده باشد، خیلی جای نگرانی از همبازی و محیط بیرون و مدرسه نیست. مسلّم است که دوست خوب و اجتماع سالم، در ارتقا کیفیت سلامت جسم و روان وی اثرگذارند.

منابع مطالعاتی جهت فرزند آوری و تربیت فرزند سالم

مجموعه پرورش، تعلیم و تربیت از جناب دکتر هولاکویی.

روانشناسی رشد از دکتر محمد مجد.

دکتر احسان رضاپور لرکی

مطالب مرتبط