واژه نامه بالغانه

قبل از شروع به مطالعه مطالب سایت پیشنهاد می کنیم تا با مطالعه موارد زیر با معنای کلید واژه های پر کاربرد به کار رفته در مقالات آشنا شوید.

بالغانه: مبتنی بر کلیدواژه های دانش تحلیل رفتار متقابل بوده و یکی از سه وضعیت والد، کودک و بالغ است. در وضعیت بالغ، فرد با اطلاعات صرف اکنون، اینجا و این ها کار دارد. خود را از گذشته و آینده جدا می کند و به جای مقصریابی، به جای غُر زدن، کنایه،تهدید، تنبیه و تمسخرهای والدانه یا کودکانه، پیگیر یافتن پاسخ های موثر است.
عاقلانه: مغز انسان از چهار ابزار جهت تصمیم‌سازی بهره می گیرد؛ هوش، حس، تخیل و عقل. سه مورد اول به طور اولیه در مغز همه با مقادیر کم و زیاد وجود دارد و احساسات و باورهای ما معمولاً در کودکی‌مان، توسط همین موارد خلق می شود. اما عقل که به نوعی توانایی تحلیل، استدلال و استفاده از واقعیت های موجود و آمار است، قرار است به تدریج توسط خانواده و محیط در فرد شکل بگیرد که متاسفانه در اکثریت مردم به وجود نمی آید.
برنده برنده برنده: اشاره به نوع نگاه یا حتی فلسفه‌ی زندگی دارد که فرد همواره در تصمیم‌سازی ها و نظرات خود، منافع خود، مخاطب و سایر موجودات زنده و به نوعی هم‌سیاره‌ای ها را لحاظ نماید.
موفقیت: زندگی مبتنی بر ارزش ها و رسیدن به اهداف با حفظ سلامت جسم و روان.
واقع‌بینی: ذهن آگاهی، توجه آگاهی، بودن در اینجا و اکنون با این افراد در مقابل آنجا، آن روز و آن ها.