نوسان اخلاقی در یک رابطه عاطفی

بدون دیدگاه Share:
نوسان خلقی در رابطه عاطفی

خلق و روحیات آدم عادی به دلیل شرایط بیولوژیکی، هورمون ها و حتی روز و شب نوسان دارد. معروف ترین این مورد هم که می دانیم دوران قاعدگی خانم ها و نوسان استروژن و پروژسترون یا مثلاً قرارگیری در شرایط بارداری هست که طیبعی است و اگر غیر طبیعی باشد و عملکرد انسان را تحت تاثیر قرار دهد آن فرد باید درمان شود.

در صورتی که شما و فرد مقابل هر دو نوسان داشته باشید ممکن است در ارتباط با یکدیگر بالا و پایین شدن های خلقی را مشاهده کنید که در صورت شدید بودن این نوسان ها و بروز اختلال عملکرد و پیدایش اصطکاک در رابطه باید چند عامل مورد بررسی قرار گیرد. یک اینکه آیا فرد عصبانیت تجمیع شده دارد یا خیر، توانایی کنترل خود را ندارد و می خواهد همه را بدرد! طبیعتاً چنین فردی کنترل خشم بلد نیست و باید یاد بگیرد عصبانیت خود را چگونه توزیع کند و جمع نبندد، بدون آن که به دیگران آسیب بزند.

مورد دیگر کسانی است که مصرف مواد دارند. این افراد در صورت قرار گرفتن در معرض مواد، یا در دسترس نبودن آن دچار نوسان شدید خلقی می شوند. هر گونه اعتیادی از این دست ترساننده است، خواه مواد مخدر باشد و خواه اعتیاد به اینترنت و اکانت اینستاگرام چنان که فرد مورد نظر در صورت در دسترس نبودن اینترنت به مدت دو ساعت ممکن است دچار اضطراب شود.

سومین عامل که باید در نظر گرفت شخصیت های مرزی هستند. شخصیت های تکانشی هستند که هر چه بخواهند همان موقع باید برایشان فراهم شود و روی اعصاب می روند. این افراد گاهی عصبانیت های خیلی شدید دارند. عامل دیگر وجود شخصیت دو قطبی است، یعنی آدمی که یک مرتبه ده روز کم خواب یا پر خرج می شود، ایده های عجیب و غریب به ذهنش می رسد، پر انرژی ورزش می کند و… اما یک مرتبه افت می کند و نابود می شود! چنین فردی نوسان شدید دارد و در صورت مشاهده چنین موردی باید نگران شد. این موارد مداخله درمانی دارند و با روان درمانگر امکان بهبود فراهم می شود اما تا کردن با آن ها به هر حال دشوار است.

در نوسان های عادی فرد باید آگاه باشد و به اصطلاح گوشی دستش باشد و در صورت بروز به طرف مقابل بگوید که این حال من بخاطر تو نیست تا به واکاوی و علت یابی در درون خود نپردازد. این امر موجب می شود تا از گردنه بحث و جدل به سلامت عبور کنیم.

 

دکتر علیرضا شیری

 

در همین رابطه: پریود مردانه

 

مطالب مرتبط