فرمول شاد زیستن

بدون دیدگاه Share:
فرمول شاد زیستن

فرمول شاد زیستن چیست؟

ابتدا لازم است بدانیم شاد بودن تا درصد بسیار زیادی ژنتیکی بوده و از طریق والدین به فرد منتقل می شود و در این زمینه مقدار کمی اراده و اختیار داریم. به همین جهت لازم است تا:
·         از افراد تلخ، سرد، بدبین، بدیاب، بدگو و موقعیت های اینچنینی دوری کنیم.
·         به اهداف و کارهای خود نظم داده و طبق اولویت بندی عمل کنیم.
·         تیپ شخصیتی خود و همینطور نقاط ضعف و قوتمان را بشناسیم و منطبق با آن ها و مبتنی بر نقشه ی ذهنی و روانی خاص شخصیتمان رفتار کنیم.
·         لحظه های زندگی خود را با انواع کارهای درست، مفید، شاد و سالم پر کنیم.
همچنین برای رهایی از افراد سمی یاد شده باید دانست که مسیر سلامت روان با عقلانیت و واقع بینی و مسئولیت پذیری همراه است.
بهتر است در گام نخست میزان عزت نفس خود و آسیب های حتمی تربیتی و کودکی  خود را ارزیابی، کشف و اصلاح نماییم. مهرطلبی و وابستگی خود را حل کنیم.  با بالاتر رفتن عزت نفس و تحویل مدیریت روان به “بالغ”، به صورت خودکار کارهای خوب، درست و مفید را برای خود و دیگران انجام می دهیم و به صورت عمدی و آگاهانه هرگز کار بد و منفی علیه خود و دیگران نمی کنیم و از آرامش و سلامت روان خود محافظت می کنیم. یکی از این محافظت ها، روابطمان است.
ابتدا بهتر است خود فردی سمّی نباشیم، دوم از افراد سمّی دوری کنیم. کاملاً جدی فرض کنیم سم و زهر واقعی هستند. آیا برای خوردن سم با کسی شوخی و تعارف داریم؟ در رابطه هم اینگونه باشیم.
و در صورتی که امکان دوری کردن در روابط به صورت کامل امکان پذیر نباشد، می شود کور و کر و لال بود. چرا که یک مناقشه به طور معمول به مشارکت دو نفر نیاز دارد. با عدم همکاری ما، فرآیند بد کردن حال خود، یا اصلاً شروع نمی شود و یا اینکه چندان پیشرفتی نمی کند.

دکتر احسان رضاپور لرکی

مطالب مرتبط