غیرتم کشت که محبوب جهانی لیکن…

بدون دیدگاه Share:
غیرت
غیرت بهتر است چه باشد؟

در تعریف خرافی-سنتی-زئوسی-والدی ، غیرت به رفتارهای ناشی از احساس مالکیت و برتری و همه‌فهمی مرد نسبت به زن گفته می شود که شامل تذکر دادن به وی در زمینه‌ی پوشش، رفتار و گفتار با دیگران است.
در حالی که باتوجه به تفاوت های مغز مرد و زن و وجود تستوسترون، توانایی بینایی، شنوایی، حافظه، تحلیل و درک زن ها معمولاً خیلی از مردها بیشتر است! تا جایی که ممکن است در یک مهمانی زن رفتارهایی را از سایرین متوجه شده و مفاهیم آن ها را درک کند که اصلاً مرد نه خود رفتار و نه مضامین آن را نتوانسته ببیند و بفهمد!
لذا ورود کردن مرد به این مسائل که فلان جا چگونه رفتار کن و لباس بپوش، بیشتر ضایع کردن مرد توسط خود وی و خراب کردن فضای اعتماد و صمیمیت بین ایشان است.

پس غیرت در دنیای بالغانه چگونه است؟

مرد به اندازه‌ای عاقل، بالغ، واقع‌بین و مسئولیت‌پذیر و اخلاق مدار و خودکنترل باشد که زن همیشه و همه جا و در تمام وضعیت ها، خیالش راحت باشد از او آسیبی به وی نمی رسد. احساس تنهایی نکند. در کنار او فضایی امن و آرام برقرار باشد. از نگاه و کلام و رفتار او احساس خطر نکند. بداند برای رشد و آرامش خود و او برنامه دارد و تلاش می کند.

خانم هایی که مردان با غیرت در اصلاح سنتی آن را دوست دارند چه ویژگی شخصیتی دارند؟

متاسفانه در تعریف خرافی-سنتی-ادبی-غیرعقلی-غیرعلمی از دوست داشتن که حالت بیمارگونه‌ی مثلث کارپمنی دارد، زن معمولاً نقش قربانی و ضعیفه را داشته و مرد هم بین دو نقش حامی و جلاد تغییر نقش می دهد! یعنی در چنین دنیایی مردها دو گونه بوده اند؛
مرد خوب؛ حامی
مرد بد؛ جلاد
که هردو هم اختلال و ناشی از وجه والد بدون نظارت بالغ بوده و در هردو حالت هم مرد پیگیر، ناظر و مشخص کننده حدود کلامی رفتاری و پوششی زن است!
فردی که مشتاق چنین حالتی از غیرت است، اختلال نقش قربانی در مثلث کارپمن دارد.

راه برون رفت از دور باطل غیرت؟

فکر می کنم بهتر است هم زنان و هم مردان به تعاریف جدیدی از خود و رابطه برسند. از مثلث کارپمن خارج شده و مسئولیت‌پذیرتر شوند. مثلاً یک زن شاید دلیلی که تمایل دارد مردی(پدر، برادر یا شوهر) باشد که به او بگوید کجا چگونه رفتار کند، این است که اگر آسیبی دید یا به رضایت و رشد و پیروزی نرسید بتواند تقصیرها را گردن دیگری بیندازد!
بهتر است مهربانوان از سیطره‌ی آرکیتایپهای پرسفونه، هرا و حتا دیونونسوس خارج شده و با رشد آتنا و آفرودیت و آپولو، و همچنین رشد “بالغ” ، مدیریت خود را از “کودک” یا “والد” بگیرند و واقع بینانه و عاقلانه و مسئولانه زیست کنند.

 

دکتر احسان رضاپور لرکی

مطالب مرتبط