شناسایی نقاط ضعف

بدون دیدگاه Share:
نقاط ضعف

اگر شخصی از نظر روانی در سلامت کامل باشد، به معنی نبود نقطه ضعف در وی است؟

بله. حتماً همه‌ی افراد نقاط ضعفی دارند که فکر می کنم بحث استعدادیابی و مصاحبه‌های تخصصی و تست های مختلف در حوزه های مختلف مطرح شود.
برای مثال من بروم تست استعدادیابی ورزشی بدهم و به من بگویند شما برای فوتبال و ورزش رزمی استعدادت بهتر از والیبال و بسکتبال است!
یا انواع هوش ها را در من بسنجند و بگویند هوش مالی و هوش موسیقیایی من ضعیف است. و یا اینکه برای کارهای یدی و مهارت های دستی ضعیف هستی اما در موضوعات فکری بهتری و امثالهم .
در این زمینه آزمون های میرز برگز، جان هالند و disc فکر می کنم خیلی کمک کننده اند.

پیگیری شناسایی نقاط ضعف سن خاصی را می طلبد؟

شاید نشود عدد علمی دقیقی تعیین کرد. اما احتمالاً بستگی زیادی به ساختار خانواده و روش علمی تربیتی دارد که خود والدین پیشقدم شده و در اواخر نوجوانی، حدود نوزده و بیست سالگی فرزندشان را تشویق به این کار نمایند.

شفاف اندیشیدن و به دور از خطاهای شناختی خود را سنجیدن چه نقشی در این زمینه دارد؟

احتمالاً نگاه واقع بینانه و مسئولانه و علمی به خود کمک کننده باشد. چراکه ما به این باور می‌رسیم که به واسطه ی ساختار ژنتیکی، فرم بدنی، نوع تربیت و محیط و… حتماً در زمینه هایی ضعف و همچنین در زمینه هایی دیگر قوت دارم. پس برای هدفگذاری عاقلانه و واقع بینانه این دانایی از ضعف و قوت ها کمک بسیار زیادی به ما می‌کند.

تمامی نقاط ضعف خود را می توان برطرف یا کمرنگ کرد؟

فکر می کنم نه. چون بعضی از نقاط ضعف وابسته به ژنتیک و اندام است. اما همین آگاهی از وجودشان بسیار مفید است.
چون هم روی آن ها سرمایه گذاری نکرده و وقت و انرژی خود را هدر نمی دهیم و هم با پذیرش آن ها از خیلی ناراحتی های روانی خود پیشگیری می کنیم و روی موضوعات دیگر که قابل حل هستند، برنامه ریزی می کنیم.

دکتر احسان رضاپور لرکی

مطالب مرتبط