رضایت طلبی

بدون دیدگاه Share:

می دانید یکی از اسرار شکست و حال بد چیست؟

“تلاش جهت راضی نگاه داشتن همگان”

در جامعه ای که ما گرفتار سندروم ایرانی هستیم، به علت ضعف شدید عزت نفس، به جای اینکه نگاه به درون و معیار عقلانیت، علم و واقع بینی باشد، تمرکز ما بر ارزیابی دیگران، گرفتن تایید و تمجید از ایشان است. ما مبتلایان به بیماری مهلک وابستگی و مهرطلبی هستیم. رضایت دیگران مانند هوا، آب و غذا از ارکان ادامه حیات ما شده است!
کسب رضایت همیشگی تمام این دیگران که خود انواع خطاهای شناختی، ضعف عزت نفس، تنوع شخصیتی و سلیقه ای دارند، محال است و تلاش در این مسیر، جز فرسایش شدید جسم و روان نتیجه ای نخواهد داشت. باید در نظر داشت که یکی از عوامل اصلی در تلاش برای کسب رضایت همگان، ترس از عدم پذیرش و طرد شدن است.
بکوشیم با ترمیم، افزایش و ارتقای عزت نفس، خود را از این بیماری نجات دهیم، آنچه که فکر می کنیم درست است را انجام دهیم و بدانیم انتظار تایید دیگران را کشیدن کاری بیهوده است. ما برای خود زندگی می کنیم نه برای دیگران، باید مسیر خود را طی کنیم نه مسیر دیگران را. از همین رو باید روش زنگی خود را داشته باشیم. خود واقعی مان، فلسفه، ارزش ها و علاقه مندی های خود را شکل دهیم و تعریف کنیم، نه اینکه آن ها را از خانواده، همسالان، مذهب یا فرهنگمان بگیریم و در نهایت نیاز، به دنبال کسب تاییدیه از آن ها باشیم.
بیایید از منظر دیگری به این موضوع نگاه کنیم. حتما به این امر واقف هستید که ما نمی توانیم همواره، رضایت همگان را جلب کنیم خاصه که در موقعیت هایی قرار داشته اید که فکر کرده اید بهترین عملکرد خود را داشته اید و اتفاقا رضایت حداکثری را جلب کرده اید اما در همان جمع کسانی بوده اند که به هر دلیل با زهر کلام خود روان شما را مسموم کردند. از همین رو بهتر است با ایجاد باورهای منطقی در ذهن، از مانع ذهنی کسب رضایت طلبی گذر کرد. مرور این موضوع که من نمی توانم “همیشه” رضایت “همه” را جلب کنم، به تدریج کمک می کند که این مسئله را به عنوان یک اصل بپذیرید و زندگی خوشایندتری را تجربه کنید.

 

احسان رضاپور لرکی

مطالب مرتبط