از افکار منفی به حال خوب

بدون دیدگاه Share:
رهایی از افکار منفی
آنچه اکنون می توانم انجام دهم، چیست؟

مغز تکاملی ما به واسطه‌ی توانایی و مهارت در “منفی یابی” توانسته است به بقای ما کمک کند؛ هرلحظه مراقب بوده است تا از طرف حیوانات وحشی، سایر قبایل مهاجم و اتفاقات طبیعی مورد تهدید واقع نشویم و اگر حمله و حادثه ای رخ داد، چگونه آن را مدیریت نماید.
امروزه بسیاری از آن خطرات رفع و امنیت بیشتری نسبت به گذشته داریم، اما مغز ما همچنان طبق روال گذشته رفتار می کند؛ این است که از بین پنجاه تا شصت هزار فکر روزانه‌ی ما، اغلب آنها منفی بوده، در نتیجه احساس و رفتار ما هم، معمولاً منفی می شود!
مگر اینکه برویم به سمت “ذهن آگاهی” و پرسشگری که:
۱- اکنون دارم به چه چیزی فکر می کنم؟
۲- اکنون چه کارهایی می توانم انجام دهم؟
از آنجایی که مدیریت و کنترل افکار مشکل است و همچنین نوع فکر، تنها عامل موثر بر رفتار نیست و ما در هر لحظه، علارغم اینکه به چه چیزی فکر می کنیم، می توانیم رفتاری که می خواهیم انجام دهیم،
پس عاقلانه و واقع بینانه آن است که سراغ رفتار برویم.
در نوع رفتار انتخابی، یک تقسیم بندی و چهارچوب کیفی داریم و همچنین یک نگاه کمّی؛
۱- کیفی؛ ما می توانیم در هر لحظه، علارغم اینکه افکارمان چه باشد، و همچنین فارغ از اینکه محیط اطرافمان در چه وضعیتی است؛ کارهای مفید، برنده برنده برنده، اخلاقی، قانونی، شاد و سالم را انتخاب کرده و انجام دهیم.
۲- کمّی؛ تنفس عمیق شکمی با توجه کامل به تمام مراحل آن از دم تا بازدم، لبخند زدن، توجه کامل به تمام اجزاء کاری که در آن لحظه انجام می دهیم مانند غذا خوردنِ ذهن آگاه، مطالعه‌ی کتاب های مفید، دیدن فیلم مفید یا طنز، گوش دادن به موسیقی، انجام حرکات ورزشی، وبگردی آگاهانه با هدف، مشاهده‌ی صفحات مفید یا طنز در فضای مجازی و گذاشتن نظرات مودبانه، مشارکت در فعالیت های خیریه دستگیرانه، هچنین خودمراقبتی و پرهیز از توهین، تحقیر، نظردهی بد ادبانه و متعصبانه در جمع های حقیقی و فضاهای مجازی.
اگر همواره از خود بپرسیم در این مکان و این زمان چه کار بسیار کوچک و ساده‌ی مفیدی برای خودم و یا برای سایر هم‌سیاره‌ای هایم انجام دهم، معمولاً پاسخ های خلاقانه‌ی جالبی پیدا می کنیم.

دکتر احسان رضاپور لرکی

مطالب مرتبط